Välkommen till Edeby Ryttargård


Edeby Ryttargård ligger i Ulsbygden Almunge socken 2.5 mil öster om Uppsala.

På gården som omfattar 197Ha bedrivs jordbruk för att hålla de vackra markerna öppna. För detta har vi islandshästar och får.  Fåren är gutar det vill säga en gammal lantras där både tackor och baggar har horn. Vi har även vita och bruna blandrasfår. Ullen tas till vara efter klippning och av den tillverkas garn, kardflor, och nålfilt som vi säljer i vår gårdsbutik. Där säljer vi även vackra tvättbara fårskinn.

Vi är säljer Siltbergs fårgrindar.

Kontakta oss på info at edebyryttargard.se eller per tel +46708-990042 Eva-lena